Informace o publikaci

Sprachstandsbeobachtung im DaF-Unterricht

Název česky Sledování jazykové úrovně ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Autoři

JANÍKOVÁ Věra

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rozvoj komunikační kompetence patří k hlavním cílům výuky cizích jazyků. Učení se cizímu jazyku je chápáno jako process činnostního učení, jehož cílem je schopnost adekvátně jednat v cizím jazyce. Významnou roli na tomto místě sehrává koncept řečových činností, který je ukotven ve funkční pragmatice. V příspěvku je stručně popsán bilaterální project (Rakousko-Česká republika) a představena fáze, v níž vznikly a byly pilotovány pozorovací archy pro sledování jazykové úrovně s využitím vybraných řečových činností realizovaných ve výukových scénářích. Jednalo se o výuku němčiny jako cizího jazyka na českém gymnáziu a české univerzitě připravujíví učitele němčiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info