Informace o publikaci

Obraz ženy v poezii Kateřiny Rudčenkové a Márie Ferenčuhové

Autoři

CHOCHOLATÝ Miroslav

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie nazvaná Obraz ženy v poezii Kateřiny Rudčenkové a Márie Ferenčuhové je analýzou básnické tvorby dvou předních osobností české a slovenské poezie. Při interpretaci jsou sledovány zejména existenciální motivy spojené s každodenním životem ženského subjektu: osamocení, úzkost, bolest a smrt. Obě básnířky volí racionální přístup ke skutečnosti. Zatímco tvorba Rudčenkové je výrazně egocentrická a spojená s pocitem samoty a prázdnoty vlastní existence, Ferenčuhová hrozbě nicoty čelí kontaktem s okolním světem; reflektuje také devalvaci přírody a společnosti. Společné téma smrti coby konečného bodu lidské existence je zachyceno bez emocionality. Obě básnířky pracují také s intimními motivy partnerského soužití. U Rudčenkové jde spíše o partnerství erotické a krátkodobé, u Ferenčuhové je patrná snaha o udržení vztahu a rodiny. Naopak opakovaný motiv odmítnutého mateřství v básních Kateřiny Rudčenkové dotváří solitérský typ ženského subjektu.