Informace o publikaci

Vliv intervence na rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce na základní škole

Autoři

JAHODOVÁ Pavla

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Evropská jazyková politika usiluje prostřednictvím svých strategických dokumentů, z nichž vychází kurikulární dokumenty České republiky, o rozvíjení interkulturní komunikační kompetence již v raných stádiích jazykového vzdělávání. Ambice projektovaného kurikula nicméně zůstávají často nenaplněny a k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v praxi dochází spíše v omezené míře. S tím souvisí také diskutabilní přístupy k hodnocení interkulturní komunikační kompetence. Příspěvek popisuje, jak bylo k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v projektovaném, realizovaném a dosaženém kurikulu přistoupeno v provedeném akčním výzkumu. Cílem textu je představit provedené intervence a jejich vliv na rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy a samotnou praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info