Informace o publikaci

Místní samospráva jako ústavní princip (a jeho odraz v rozhodovavací praxi)

Autoři

KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek nejprve představuje (právo na) místní samosprávu jako ústavní princip, poukazuje na jeho obsah a ústavní zakotvení (včetně mezinárodněprávních východisek představovaných především Evropskou chartou místní samosprávy), a posléze se věnuje odrazu tohoto principu v rozhodovací praxi veřejné správy a potažmo správních soudů. Dílčí pozornost je v této souvislosti zaměřena na problematiku odměn zastupitelů, územního plánování, či podjatosti při výkonu (dekoncentrované) státní správy.