Informace o publikaci

Aktéři a tvorba české zahraniční politiky

Autoři

KOŘAN Michal BLINKA Jan BORČANY Vít DOSTÁL Vít JANEBOVÁ Pavlína JUZOVÁ Jana KOLÁŘ Petr MICHKOVÁ Šárka MOCHŤAK Michal PADRTOVÁ Barbora PAVLÍKOVÁ Michaela PŠEJA Pavel

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Kniha poskytuje ojediněle rozsáhlý vhled do způsobu vytváření a implementace české zahraniční politiky. Autorský tým, složený z badatelů z více společenskovědních disciplín, volně navázal na publikaci z roku 2007 Česká zahraniční politika: Aktéři, struktura, proces. Pro účely této knihy však byl upraven a posílen konceptuální analytický rámec a rozšířen počet analyzovaných aktérů. Kniha tak ve třinácti kapitolách nabízí pohled do politického a ideového zázemí tvorby české zahraniční politiky a mapuje zapojení a postavení jednotlivých aktérů ČZP, a to vždy z hlediska legislativního rámce, procesu tvorby a dopadu na výslednou zahraniční politiku jak ve statické, tak i historické perspektivě. Každá kapitola je doplněna případovými studiemi, jejichž pomocí autoři a autorky ilustrují konkrétní způsob, jakým daný aktér ovlivňuje českou zahraniční politiku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info