Informace o publikaci

Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení.

Autoři

MÁROVÁ Ivana

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výzkumná monografie se zabývá analýzou subjektivní percepce faktorů ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. V rámci kvantitativní výzkumného šetření realizovaného pomocí dotazníku vlastní konstrukce bylo sledováno 5 tematických oblastí faktorů, které by volbu střední školy mohly potenciálně ovlivnit. Tyto byly definovány na základě analýzy tuzemské a zahraniční literatury. Výzkumný vzorek sestával z 237 žáků 9. tříd běžných základních škol podporujících vzdělání žáků se specifickými poruchami učení. V celkovém počtu bylo zastoupeno 110 žáků intaktních a 127 žáků se specifickými poruchami učení. Výsledky výzkumného šetření společně se stanovenými hypotézami byly podrobeny komparativní statistické analýze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info