Informace o publikaci

Vyřazování majetku

Autoři

MACHAČ Zdeněk ČAPEK Vladimír

Rok publikování 2015
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

www https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/1412012
Popis Vyřazování majetku je software určený pro podporu celého životního cyklu procesu vyřazení (podávání a schvalování návrhu na vyřazení mejetku) z ekonomického systému Masarykovy univerzity. Systém umožňuje pověřeným osobám požádat o vyřazení jednotlivého majektu i hromadně více majetků s uvedením důvodů a dalších poznámek. Návrh je dále schvalován (dle interní směrnice MU) vedoucími pracovišť, hospodářských středisek, likvidační komisí a případně kvestorem/kou MU. Během procesu schvalování mohou být vyžádány posudky pro podporu rozhodování, případně může být majetek nabídnut dalším pracovištím MU pro účetní převod. Po úspěšném schválení, je do ekonomického systému přenesena informace, na základě ní je majetek účetně vyřazen a zaúčtován. Poté je majetek fyzicky zlikvidován a do systému je možné uložit likvidační protokoly. Software je součástí informačního systému Inet MU na adrese https://inet.muni.cz .
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info