Informace o publikaci

Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek

Autoři

KUCHOVSKÝ Tomáš ŘÍČKA Adam NEČAS Petr DALAJKOVÁ Iveta SIONOVÁ Pavlína KNÍŽEK Martin PRACNÝ Pavel DAŇKOVÁ Ludmila BEDNÁŘ Daniel URBAN Michal

Rok publikování 2017
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Termometrie povrchových vod a vývěrů podzemních vod byla realizována na lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Magdaléna a Hrádek. Terénní práce proběhly v chladném období v zimních měsících lednu a únoru 2017, celkem byla získájna data z 541 bodů. Principiální proudění podzemních vod na lokalitách je v souladu s topograficky řízeným prouděním. Výsledky však prokázaly evidentní vliv nehomogenit v horninovém masivu na proudění podzemních vod. Byl prokázán vliv tektonických struktur i litologických hranic na proudění podzemních vod. Na základě vyhodnocení výsledků temometrie byla navržena síť monitorovacích bodů vhodná pro dlouhodobé sledování podzemních vod na lokalitách. Na každé lokalitě bylo navrženo 20 monitorovacích bodů, jejichž pravidelné sledování umožní získat základní informace o kvantitativních a kvalitativních vlastnostech podzemních vod na průzkumných lokalitách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info