Informace o publikaci

Odbourávání organických kontaminantů ve vzdušninách použitím plazmatu

Autoři

PROKEŠ Lubomír SŤAHEL Pavel ŽEBRÁK Radim ZÁPOTOCKÝ Luboš

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Zařízení na principu rotačního klouzavého výboje, a jeho modifikace v podobě rotujícího bariérového výboje, vyvinuté v laboratořích centra CEPLANT, umožňují odstraňovat těkavé organické látky (aceton, toluen) z objemů vzdušin řádu desítek až stovek m3/hod při nízkém tlakovém spádu.
Související projekty: