Informace o publikaci

Conclusions: The Borderlands After Schengen - Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions?

Název česky Závěry: Pohraničí po Schengenu - soběstačné, oscilační a / nebo tranzitní regiony?
Autoři

JEŘÁBEK Milan HAVLÍČEK Tomáš DOKOUPIL Jaroslav

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kapitola shrnuje zásadní poznatky jednotlivých příspěvků, věnovaných různým aspektům, přístupům odlišných vědních disciplín a modelovým oblastem Střední Evropy. Zastoupena je rovněž aplikovaná rovina v podobě excerpce z certifikované metodiky k usměrňování přeshraničního regionálního rozvoje, koncipované pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR autory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info