Informace o publikaci

Dvojitá osteotomie I. metatarzu v léčení juvenilního hallux valgus - naše zkušenosti

Autoři

JOCHYMEK Jiří PETERKOVÁ Tereza

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova children; adolescents; hallux valgus; double osteotomy of the first metatarsal
Popis Hallux valgus je bezesporu nejčastěji se vyskytující komplexní deformitou přednoží a prstů nohy v dospělosti. Etiologie této komplexní statické vady nohy je multifaktoriální. Tuto deformitu však můžeme pozorovat i v dětském věku, a to dokonce již v prvních měsících života. Juvenilní hallux valgus je popisován jako varózní deviace I. metatarzu v kombinaci s valgózní deformitou proximálního článku palce nohy u dětí s neukončeným kostním růstem. Pokud je laterálně vychýlen pouze distální článek palce, je deformita označována jako hallux valgus interphalangeus.