Informace o publikaci

Průtoková technologie produkce substituovaných piperazinů využívající mikrovlnný zdroj a/ nebo katalytické lože

Autoři

PAZDERA Pavel HAVRÁNKOVÁ Eva NĚMEČKOVÁ Dana ŠIMBERA Jan

Rok publikování 2017
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Řešení spočívající v tom, že reakční směs obsahující v organickém rozpouštědle roztok piperazinu a elektrofilního reagentu, umístěná v zásobníku mimo reakční prostor, se ponechá cirkulovat přes skleněnou nebo PE, PP nádobu obsahující jako katalyzátor vhodný ion kovu imobilizovaný na slabě kyselém katexu. A to buď v reakčním prostoru mikrovlnné trouby nebo mimo něj, rychlost cirkulace reakčního roztoku se pohybuje řádově v desítkách mL/ s, pulsní výkon mikrovlnného zářiče je do 10 W. Po zreagování klíčové komponenty a ochlazení reakčního roztoku na teplotu místnosti je reakční směs zpracována obvyklým způsobem.
Související projekty: