Informace o publikaci

Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji

Autoři

VIKTORIN Jan VÍTKOVÁ Marie

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202018,%20vol.%207,%20n.%201.pdf
Klíčová slova counseling; school counseling center; counseling staff; expert advisor; school special educator; school psychologist
Popis Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Na základě hlavního cíle byly stanoveny cíle parciální, které byly zaměřeny zejména na analyzování znalosti ředitelů základních škol v oblasti státní úrovně kurikulárních dokumentů (RVP ZV) a školní úrovně kurikulárních dokumentů (ŠVP školy), určení hlavního zdroje informací pro ředitele o jednotlivých typech postižení či znevýhodnění nebo zjištění úrovně spolupráce mezi pedagogy a pracovníky školního poradenského pracoviště. Z daných cílů vycházely tři hypotézy, které byly ověřovány ve výzkumném šetření. Všechny stanovené hypotézy byly na základě získaných výsledků potvrzeny. K dosažení cíle výzkumného šetření byla využita kvantitativní metoda ve formě dotazníku vlastní konstrukce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info