Informace o publikaci

Jednočlenné domácnosti mladých lidí v České republice

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ Michaela FUČÍK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova one-member households; early adulthood; myths; stereotypes; Czech Republic
Přiložené soubory
Popis V posledních desetiletích pozorujeme v České republice postupný nárůst počtu jednočlenných domácností mladých lidí. Přestože zkušenost samostatného bydlení v období tzv. mladé dospělosti může mít vliv na vývoj a podobu životních drah, jde prozatím o fenomén spíše neprobádaný a spjatý se stereotypy a mýty. Následující studie na základě kvantitativních dat z šetření EU-SILC a z časových deníků výzkumu Czech Household Panel Survey poskytuje základní informace o vzniku, charakteristikách a životních podmínkách domácností jednotlivců ve věku 18–35 let a zabývá se vybranými aspekty jejich životního stylu. Prostřednictvím podrobnějších analýz vyvrací stereotypní představu o „kariérismu“ těchto lidí – srovnání jejich příjmů, zaměstnaneckých pozic a časového rozvrhu práce s ostatními typy domácnosti jí neodpovídá. Významná odlišnost od ostatních typů domácností se neprojevila ani v oblasti sociability, a nelze proto podpořit ani jeden z protichůdných stereotypů jejich osamělosti, nebo naopak extrémní společenské aktivity. Samostatně žijící ženy nicméně vykazují nižší míru sociálních kontaktů a také jistou nespokojenost v této sféře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info