Informace o publikaci

Overview and Evaluation of Methods and Tools for Complex Event Processing

Název česky Přehled a hodnocení nástrojů a metod pro zpracování komplexních událostí
Autoři

DRAŠAR Martin MINAŘÍK Pavel

Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Popis *Předložená technická zpráva specifikuje požadavky na zpracování komplexních událostí v doméně ITOA a představuje dostupné nástroje pro zpracování komplexních událostí. Na základě daných požadavků pak vyhodnocuje vhodnost použití daných nástrojů v doméně ITOA a podává zdůvodnění pro integraci zvoleného nástroje do SW výstupů projektu.
Související projekty: