Informace o publikaci

Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung

Název česky Výzkum učení a vyučování cizích jazyků
Autoři

JANÍKOVÁ Věra HANUŠOVÁ Světlana

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník je výstupem projektu specifického výzkumu Výzkum učení a vyučování cizích jazyků pod registračním číslem (MUNI/A/1277/2016). Jednotlivé příspěvky představují výzkumná šetření doktorských studentů v oboru Didaktika cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studie jsou napsány v anglickém a německém jazyce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info