Informace o publikaci

Náhradní mateřství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie

Autoři

PALÁSEK Milan

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017 (Sborník z konference)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Klíčová slova Surrogacy; surrogate mother; best interests of the child; parentship; assisted reproduction;
Popis Příspěvek pojednává o vybraných otázkách souvisejících s problematikou náhradního mateřství, a to ve vazbě na právní závěry Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Pozornost je věnována rozhodovací praxi ESLP a SDEU zabývající se především otázkou právního uznání rodinných vazeb mezi dítětem a párem, který si ho „objednal“ u náhradní matky v zahraničí, státními orgány jejich domovské země a v návaznosti na to i problematikou souvisejícího vydání příslušné dokumentace. Současně bude věnována pozornost i otázce vymezení ochrany vazeb mezi objednatelským párem a dítětem v mezích rodinného či soukromého života ve smyslu čl. 8 Úmluvy. V neposlední řadě bude představena i judikatura zabývající se sporným postavením ženy-objednatelky v přístupu k mateřské dovolené.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info