Informace o publikaci

Kultura mezi materialitou a diskursem: případ Higgsova bosonu a „božské částice“

Autoři

VÁŇA Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
WWW https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8956/8347
Klíčová slova cultural sociology, strong program, iconic turn, materiality, Higgs boson, quantum physics
Popis Článek diskutuje nedostatek pozornosti, jež kulturní sociologie věnuje přírodním vědám a technologiím. Přestože tzv. „silný program“ v kulturní sociologii proklamuje obecnou existenci kulturních významů ve všech sociálních faktech, svůj výzkum zaměřuje téměř výhradně na kulturní aspekty v užším smyslu, tj. odkazující k tradičnímu pojetí Geisteswissenschaften jakožto „duchovním vědám“. Tento deficit napravuje syntéza dvou přístupů: 1) etnografie vědeckého pracoviště založená na principech sociologie vědy (SSK), resp. vědy a technologií (STS) a 2) kulturně sociologické analýzy symbolů, diskursů a vyprávění vycházející z tradice silného programu. Předmětem analýzy jsou diskursy a praktiky spojené s výzkumem subatomární částice zvané Higgsův boson. Na základě reinterpretace etnografických výzkumů provedených v CERN a sociologických studií zabývajících se kvantovou fyzikou článek demonstruje, že mediální a popkulturní diskursy o Higgsovu bosonu úzce souvisí s jeho materiální rovinou. Zatímco silný program v tradiční podobě předpokládá arbitrární existenci symbolických struktur, tzv. „ikonický obrat“ v kulturní sociologii zdůrazňuje podíl estetického materiálního povrchu na výsledném významu. Pojetí Higgsova bosonu jako „sekulární ikony“ nám umožňuje propojit prakticky orientované jednání vědců a vědkyň s kulturními významy, jež dalece přesahují hranice „laboratoře“ kvantové fyziky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info