Informace o publikaci

Perfect etiquette: On diplomatically arguing with members

Název česky Dokonalá etiketa: O diplomatické při
Autoři

SYNEK Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicine Anthropology Theory
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.17157/mat.5.1.500
Klíčová slova diplomatic ethnography; modes of ordering; dis/ability; relational theory of care; residential social services; Prader-Willi syndrome
Popis Výchozím bodem tohoto etnografického experimentu je koncept diplomatické etnografie inspirovaný Bruno Latourem: model ‘kvalitní antropologie’, jež věrně vykresluje členské jednání a spojení, která aktéři navazují se svým okolím, přičemž zároveň respektuje jejich hodnoty. Praktičnost tohoto ideálu je posléze testována v prostředí, v němž je přímá komunikace o výsledcích výzkumu nevyhnutelná, ale formulování společné verze aktérů-sítí a sdílených hodnot je obtížné, jelikož jedna skupina aktérů rutinně diskvalifikuje členy druhé skupiny zařazením do silně naturalizované kategorie ‘mentálního postižení’. Jak chápat a interpretovat jednání Petra, obyvatele ‘domova pro osoby se zdravotním postižením’, který se snaží udržet na uzdě chuť k jídlu, zatímco jej lidé kolem něj vnímají jako ‘zlobivé dítě’, jehož činy odrážejí výhradně jeho chorobu? Na základě etnografického vyjednávání o jeho případě docházím k závěru, že projekt diplomatické etnografie je realizovatelný, pokud se bere v úvahu trvanlivost existujících uspořádání a pokud jsou respektovány členské hodnoty. ‘Spor se členy’, který se v takových podmínkách zdá být nevyhnutelný, může být potenciálně účinný při formulaci změn existujících způsobů uspořádávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info