Informace o publikaci

Influence of perioperative hypothermia on blood clotting in children

Název česky Vliv perioperační hypotermie na krevní srážlivost u dětí
Autoři

TRČKOVÁ Alena ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bratislava medical journal
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.4149/BLL_2018_055
Klíčová slova pediatric surgery; coagulation; bleeding; temperature management; perioperative hypothermia
Popis CÍLE: Snížení tělesné teploty je jednou z příčin poruch srážení krve. Dosavadní stav: Náhodná hypotermie během anestezie je běžným stavem a děti, zvláště novorozenci, jsou nejcitlivějšími pacienty k vedlejším účinkům hypotermie. METODY: Prohledávání webu Web of Science, SCOPUS a PubMed bylo provedeno k získání jak originálních, tak recenzních článků, které se týkají jak hypotermie během chirurgického zákroku, tak koagulační poruchy u pediatrických pacientů. Výsledky: Nejběžnější perioperační hypotermie je u pediatrických pacientů během kardiochirurgických operací s použitím kardiopulmonálního bypassu, což odpovídá největšímu počtu publikovaných článků zabývajících se vztahem perioperační hypotermie a koagulopatie u dětí. Závěr: Podrobnější informace o teplotě, kdy je pacient již vystaven riziku vzniku klinicky významné koagulační poruchy a diferenciace dalších faktorů ovlivňujících hemostázu, je předmětem dalšího vyšetření.