Informace o publikaci

Automatizovaná diagnóza vývojové dysgrafie založená na kvantitativní analýze online písma

Autoři

VOJTĚCH Zvončák ŠAFÁROVÁ Katarína MEKYSKA Jiří MUCHA Ján KISKA Tomáš LOSENICKÁ Barbora ČECHOVÁ Barbora FRANCOVÁ Pavlína SMÉKAL Zdeněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Elektrorevue
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/zpracovani-signalu/0/automatizovana-diagnoza-vyvojove-dysgrafie-zalozena-na-kvantitativni-analyze-online-pisma-1/
Klíčová slova developmental dysgraphia; children dysgraphia; digitizing tablet; HPSQ; random forests; support vector machine
Popis Prevalence problémů s psaním mezi dětmi školního věku je mezi 10 až 30 %. V současné době neexistuje v České republice objektivní metoda pro diagnózu a hodnocení míry závažnosti vývojové dysgrafie (VD). Cílem této studie je představit novou metodu objektivní diagnózy VD založené na kvantitativní analýze online písma. K tomuto účelu jsme extrahovali ze tří písemných cvičení sadu prostorových, časových, kinematických a dynamických parametrů. Pro identifikaci parametrů s vysokou diskriminační silou jsme následně provedli korelační analýzu mezi těmito parametry a skóry dotazníku HPSQ (Handwriting Pro_ciency Screening Questionnaire). Použitím klasifikátoru založeného na náhodných lesech v kombinaci s kvantifikací cvičení psaní abecedy jsme dosáhli přesnosti klasifikace téměř 80% (sensitivita 77 %, specificita 83 %). Přesnost byla zvýšena na 92% (sensitivita 92 %, specificita 93 %) aplikováním metody sekvenčního dopředného plovoucího výběru parametrů SFFS (Sequential Floating Forward Selection). Tato pilotní studie potvrzuje možnost automatizované diagnózy VD u dětí, které píšou psaným spojovaným písmem.
Související projekty: