Informace o publikaci

Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí

Autoři

HORÁKOVÁ Radka VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava BLÁHOVÁ Jana BUBENÍČKOVÁ Bronislava BYTEŠNÍKOVÁ Ilona ĎÁSKOVÁ Daniela DOLEŽALOVÁ Lenka FIALOVÁ Ilona CHALOUPKOVÁ Soňa JÁGEROVÁ Nora KOPEČNÝ Petr KULIHOVÁ Barbora MÁROVÁ Ivana MATEJIČKOVÁ Eva OPATŘILOVÁ Dagmar PIPEKOVÁ Jarmila PITNEROVÁ Pavla RÖDEROVÁ Petra SEDLÁČKOVÁ Jana TAICHOVÁ Milada UHROVÁ Veronika VIKTORIN Jan VROŽINA Jan ZÁMEČNÍKOVÁ Dana CHLEBORADOVÁ Barbora

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Výzkumná monografie zabývající se problematikou vzdělávání a podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí, je jedním z výstupů grantového projektu specifického výzkumu řešeného na PdF MU. Možnosti a podmínky vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v dílčích výzkumných šetřeních analyzovány z pohledu pedagogů, rodičů, spolužáků i samotných žáků. Pozornost je rovněž věnována různým terapeutickým přístupům a specifickým metodám práce s uvedenou cílovou skupinou. Publikace je členěna do pěti tematických celků, které obsahují dílčí kapitoly. Úvodní tematický celek se orientuje na východiska inkluzivního vzdělávání, druhý na jeho formy. Třetí celek je věnován specifikům a zvoleným metodám práce ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a čtvrtý přibližuje terapeutické přístupy k těmto osobám. Závěrečný celek analyzuje možnosti profesního uplatnění absolventů speciálněpedagogických oborů a řeší téma psychohygieny v profesi speciálního pedagoga.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info