Informace o publikaci

Late Holocene soil processes and the first evidence for ferruginous rhizoconcretions in cool subpolar environments of the Faroe Islands

Název česky Pozdně holocenní půdní procesy a první doklady výskytu železitých rhizokonkrecí v chladném subpolárním prostředí Faerských ostrovů
Autoři

POKORNÝ Richard EDWARDS Kevin J KRMÍČEK Lukáš VŠIANSKÝ Dalibor DÁŇOVÁ Petra Veronesi

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1080/04353676.2018.1463142
Klíčová slova Faroe Islands; Holocene; pedogenesis; peat; Fe-oxyhydroxide; rhizoconcretion
Popis Faerské ostrovy jsou charakterizovány vysokou mírou holocenní geomorfologické aktivity doprovázené vegetační změnou a vznikem rašeliny. Pedogenní procesy, zvláště pak v pozdním holocénu, jsou zde poměrné málo známé. Četné železité rhizokonkrece datované před r. 1000 n.l., které se skládají převážně z Fe-oxyhydroxidů, byly nalezeny v písčitých sedimentech u obce Soltuvík na ostrově Sandoy. Jejich vznik souvisí s intenzivní podzolizací . Rhizokonkrece, které tvarově reflektují zdrojovou dřevinnou vegetaci, představují první nálezy tohoto typu subfosilního materiálu v rámci Faerských ostrovů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info