Informace o publikaci

Diagnostický set pro stanovení rizika relapsu po nefrektomii u pacientů s nemetastatickým renálním karcinomem

Autoři

SLABÝ Ondřej SVOBODA Marek JURÁČEK Jaroslav

Druh Výsledky s právní ochranou
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Popis V rámci předkládaného technického řešení byl identifikován specifický profil miRNA v nádorové tkáni asociovaný s rizikem relapsu renálního karcinomu po nefrektomii a byl vyvinut prognostický set založený na expresi miRNA pro pacienty s renálním karcinomem (RCC) umožňující identifikaci pacientů s vysokým rizikem relapsu onemocnění po nefrektomii, kteří by těžili z adjuvantní terapie, např. cílené léčby, a intenzivnějšího režimu sledování.
Související projekty: