Informace o publikaci

Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad

Název česky Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do školy hlavního vzdělávacího proudu v České republice a v zahraničí
Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava VÍTKOVÁ Marie BYTEŠNÍKOVÁ Ilona GAJZLEROVÁ Lenka OPATŘILOVÁ Dagmar ZÁMEČNÍKOVÁ Dana

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Výzkumná monografie se zabývá problematikou podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do inkluzivní školy. Je členěná do šesti kapitol se subkapitolami se zaměřením na různý pohled stanovení podpůrných opatření, který vyplývá z realizovaných výzkumů se žáky s tělesným postižením na základní a střední škole, s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základní školy a využití ICT při vyučování žáků se SVP. Pozornost je věnována také metodám k tvorbě inkluzivního a individuálního vyučování a úkolům mentorů při učení a komparaci stanovení podpůrných opatření v České republice a v zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info