Informace o publikaci

Nejsou rohy jako rohy: Vztah moderního pohanství a satanismu

Autoři

VRZAL Miroslav VENCÁLEK Matouš

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sacra
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138051
Klíčová slova Satanism; Paganism; witchcraft; satanic panic; Devil-worship
Popis Článek se soustředí na vztah moderního pohanství a satanismu, a to na úrovni nejvýznamnějších pohanských a satanistických organizací a proudů. Ukazuje, že vztah pohanství a satanismu je poměrně asymetrický. Na jedné straně je do značné míry formován defenzivností pohanů vůči spojování pohanství (obzvláště moderního čarodějnictví) se satanismem v kontextu tzv. satanské paniky a dřívějšího vnímání čarodějnictví jako uctívání Ďábla. Pohanství se tak od satanismu většinově distancuje. V rámci pohanství je satanismus často chápán jako součást křesťanství a Satan také není běžně součástí pohanských panteonů. Na druhé straně satanismus většinou nekoresponduje s představami o uctívání křesťanského Ďábla a krvavých obětech, které prezentovala satanská panika. Ďábel je v satanismu konceptualizován jako symbol rebelie, progrese, individualismu, těla a sexuality, jako hnací síla vesmíru/přírody, či jako entita, která přináší lidem dar gnóze a vzor pro sebezbožštění. Satanismus také často operuje s odkazy na pohanská božstva a předkřesťanskou pohanskou minulost. Je tedy k pohanství poněkud otevřenější a odkazy na pohanství používá ke konstrukci sebe sama.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info