Informace o publikaci

Current Issues of Czech Road Traffic Law in the Context of Jurisprudence and Road Safety

Název česky Aktuální otázky českého dopravního práva v kontextu judikatury a bezpečnosti v dopravě
Autoři

SCHEUER Jan JÍLKOVÁ Nikola

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace