Informace o publikaci

Od jeviště k hledišti... (a zpět). K otázkám komunikace divadelní inscenace s dětským divákem (konferenční příspěvek).

Autoři

JINDRA Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá komunikací dětského diváka s divadelní inscenací. Na základě uměleckých výrazových prostředků divadla a vývojové psychologie popisuje specifika divadelní tvorby s dětmi v různých věkových vývojových obdobích. Divadlo je uměleckým druhem, který se vyznačuje svou syntetickou povahou. Zahrnuje ostatní umění (literární, výtvarné, hudební, taneční atd.), a tím je jeho proces komunikace s recipientem mnohem náročnější než v ostatních uměleckých oborech. Zvláště pokud si uvědomíme, že tento komunikační proces není přímý, ale zprostředkovaný různými divadelními složkami (dramaturgie, herectví, scénografie atd.), které jsou dále podřízeny režijnímu záměru. Divadlo pro děti je specifickou kategorií divadelního umění, jehož komunikační prostředky by měly být v souladu s vývojovými dispozicemi dětí i estetickými hodnotami.
Související projekty: