Informace o publikaci

Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty

Autoři

KAPOUNKOVÁ Kateřina SVOBODOVÁ Zora MALÁ Alexandra HRNČIŘÍKOVÁ Iva JANÍKOVÁ Andrea HADRABOVÁ Markéta

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Klíčová slova Lymphoma;hematological onkology; physical ativity; aerobic exercise
Popis Hlavním cílem intervenčního pohybového programu je zvýšení kondice pacientů a zastavení úbytku svalové hmoty, jako důsledku nemoci a léčby. Pohybový program je také zaměřen na zlepšení kvality života. Hematoonkologická onemocnění a jejich léčení se projevují v řadě vedlejších příznaků, které mají vliv na zhoršující se kvalitu života pacientů. Nádorové onemocnění samo o sobě nebo v kombinaci s léčbou vede nejen ke svalové atrofii, ale i významně se podílí na sympatovagální dysbalanci, která může být podkladem nejčastějšího příznaku onkologického onemocnění, a to je únava. Tento pocit únavy často provází subjektivní stav pacienta nejen v průběhu léčby, ale může přetrvávat měsíce a roky po jejím ukončení. Je doloženo, že pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv nejen na kardiovaskulární systém, ale i na úpravu sympatovagální dysbalance, a proto i u pacientů s onkologickým onemocněním vykazuje velký potenciál při redukci únavy. Pohybový intervenční program probíhal po dobu 3 měsíců ve frekvenci 3x týdně v čase 60 minut. Cvičební jednotka zahrnovala 10 min rozcvičení a zahřátí organismu, dále následovala zpočátku 20 min, později 40 min, část kardiotréninku a závěrečných 10 min bylo věnováno odporovým cvičením s vlastní vahou těla a následnému protažení a zklidnění. Úroveň fyzické zátěže byla monitorována prostřednictvím sport-testerů a podle subjektivního vnímání úsilí dle Borgovy škály v intervalech 5 min. Intenzita cvičení byla nastavena individuálně na úrovni anaerobního prahu u každého probanda zvlášť na základě vstupního zátěžového vyšetření. Výzkumný soubor tvořilo 18 osob, medián věku 54 let (19–76 let, 12 žen a 6 mužů). Do rekondičního programu byli zařazení pouze pacienti v remisi a bez kontraindikace k zátěžovému vyšetření. Randomizace byla geografická (pacienti z blízkého okolí s možností dojíždět pravidelně na cvičební lekce). Na základě výsledků spektrální analýzy variability srdeční frekvence a zátěžového testu po pohybové intervenci probandů bylo pozorováno zřetelné zlepšení v oblasti aerobní kapacity a sympatovagální dysbalance. Pravidelná pohybová aktivita je pro hematoonkologické pacienty v remisi vhodným rekondičním prostředkem k postupnému obnovení kondičních schopností, celkové tělesné a duševní pohody.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info