Informace o publikaci

Knight Rider II: Kam se poděl Michael?

Autoři

LUKÁŠOVÁ Marcela SCHEUER Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Jednou z aktuálních výzev 21. století, a to nejen právu samotnému, ale celé společnosti, jsou autonomní vozidla. Jejich příchod, beze sporu očekávatelný, je pro některé možná až příliš rychlý. Aktuálně se jejich vývoj nachází v situaci, kdy techničtí a počítačoví odborníci jsou schopni vytvořit částečně autonomní automobil a není pochyb, že v brzké budoucnosti vytvoří i zcela autonomní. Právní věda se proto musí přizpůsobit a na tento technologický pokrok včas zareagovat. Předmětem tohoto příspěvku tak bude otázka autonomních vozidel a jejich specifické aspekty. Příspěvek si klade za cíl vyzdvihnout vybrané (nejen právní) otázky související s autonomními vozidly a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu, „tradiční“ právní konstrukce a instituty a především pak poskytnout stručný a přehledný souhrn současných národních přístupů k problematice autonomní mobility. První část příspěvku bude věnována popisu dosavadních proměn u účastníka silničního provozu v kontextu příchodu autonomních vozidel. V rámci této části se autoři budou věnovat bezpečnostním aspektům silničního provozu a také bude představen mezinárodní rozměr problému včetně příkladů z vybraných zemí, které přistoupily k právní implementaci týkající se autonomních vozidel. Další část pak bude poskytovat obecný přehled rozdílných národních úprav vztahujících se k autonomní mobilitě, konkrétně v Německu, Spojených státech amerických, Velké Británii, Austrálii a Číně. Autoři by rádi svým příspěvkem přiblížili problematiku autonomních automobilů a možného právního nazírání na ně.