Informace o publikaci

Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých

Autoři

POLÁŠKOVÁ Vendula ZHAI Marie BOJKOVÁ Jindřiška SYROVÁTKA Vít ŠORFOVÁ Vanda SCHENKOVÁ Jana POLÁŠEK Marek HORSÁK Michal

Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V rámci prezentované studie bylo vybráno 30 přirozených pramenných slatinišť Západních Karpat, na kterých byla hodnocena společenstva vodních bezobratlých ve vztahu k teplotě vody, hydrologickým, hydrochemickým a klimatickým podmínkám.Výsledky ukázaly, že společenstvo makrozoobentosu bylo silně řízeno jak klimatickými podmínkami, tak teplotou vody, avšak výrazněji reagovalo na teplotu vody. Červencová teplota vody a teplotní fluktuace vody během roku vysvětlovaly největší podíl variability ve složení společenstev, který byl vyšší u stanovištních specialistů (tj. druhů vázaných na slatiniště) než u generalistů (tj. druhů žijících i v jiných vodních biotopech).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info