Informace o publikaci

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář

Autoři

VALDHANS Jiří SVOBODA Karel KRAMAŘÍK Roman SZTEFEK Martin PETR Michal SVOBODA Karel SZTEFEK Martin

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků. Publikace se zabývá jak čistě vnitrostátními aspekty, tak věnuje velkou pozornost také vztahům přeshraničním, a to jak z pohledu rozhodného práva, tak určení mezinárodní příslušnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info