Informace o publikaci

Affect in Effect: Employing Pathos to Enhance Persuasion in Sermon Openings

Název česky Afekt a efekt: zapojení pathosu pro posílení persvaze v úvodních pasážích kázání
Autoři

ADAM Martin

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ve srovnání s jinými druhy specializovaného diskurzu je religiózní diskurz považován za poněkud jedinečný v tom smyslu, že funkčně uplatňuje všechny tři složky aristotelovského apelu, tj. kromě logosu a ethosu také pathos. Pathos je obecně zprostředkován prostřednictvím vlivu a emocí; v náboženském diskurzu je mimo jiné účinně posílen záměrným souběhem faktu (vážný teologický obsah, intertextuální odkazy na důvěryhodné zdroje) na jedné straně a afektivní (pozitivní i negativní emoce) na straně druhé. Článek založený na korpusu zkoumá projev pathosu použitého v kázáních se zaměřením na to, co podpořit jejich přesvědčovací sílu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info