Informace o publikaci

Působnost práva na internetu

Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola se zabývá problematikou působnosti práva na internetu v soukromoprávních vztazích s mezinárodním (přeshraničním) prvkem, tedy primárně právním odvětvím mezinárodního práva soukromého. Cíle kapitoly se promítají do její struktury. Ve druhé podkapitole vymezíme charakteristické znaky internetu, a jakým způsobem ovlivňují mezinárodní právo soukromé a procesní. Toto právní odvětví je úzce spojeno s principem teritoriality, kterému se věnujeme ve třetí podkapitole. Tyto teoretické úvahy a obecná východiska jsou ve čtvrté podkapitole konkretizována výkladem vlivu internetu na smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, resp. vlivu na pravidla pro určení práva rozhodného a mezinárodní příslušnosti soudů. V páté, předposlední kapitole, se věnujeme možnému budoucímu vývoji v oblasti geolokace a práva, ochrany a přístupu k datům, práva být zapomenut a působnosti práva v jiných, z pohledu dosahu internetu zajímavých, právních odvětví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info