Informace o publikaci

Případová studie - analýza problematiky ochrany přírody a ekologické stability krajiny jako součást Územní studie krajiny pro SO ORP Znojmo

Autoři

FABEROVÁ Tamara

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Urbanismus a územní rozvoj
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.uur.cz/default.asp?ID=5025
Klíčová slova nature protection in spatial planning; ecological stability of landscape; habitats
Přiložené soubory
Popis Územní studie krajiny, které jsou v současnosti zpracovávány, nabízí jedinečnou příležitost, jak lépe začlenit zájmy ochrany přírody do územního plánování. Článek představuje výsledky analýz v tématu ochrany přírody a ekologické stability, které byly zpracovány firmou Ekotoxa v rámci územní studie krajiny pro SO ORP Znojmo. Zpracovatelé studie vytvořili vlastní metodický postup, který umožňuje posouzení přítomnosti problémů a hodnot v území. Bylo stanoveno a kvantifikováno pět parametrů popisující hlavní problémy a hodnoty z hlediska ochrany přírody. Výsledky identifikují území se zachovalými přírodními hodnotami s dostatečnou ochranou, území s přítomností hodnotných lokalit bez ochrany, které je vhodné více chránit; byl popsán trend ve vývoji rozloh ekologicky stabilních ploch, rovněž byly určeny obce s velmi malou plochou přírodně hodnotných lokalit, u kterých se i přes to za posledních deset let stav ještě zhoršil. Výsledky rovněž podávají informaci o míře závažnosti problémů v jednotlivých obcích. Článek stručně prezentuje závěry z analytické části ÚSK, které budou využity pro tvorbu konkrétních doporučení v návrhové části ÚSK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info