Informace o publikaci

The Occurence of School Phobias in Elementary School Pupils: Origin and Solutions

Název česky Vznik a řešení výskytu školní fobie u žáků základní školy
Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Byla realizována výzkumná studie, jejímž cílem byla analýza okolností vzniku školní fobie a možností jejího řešení u tří záměrně vybraných participantů navštěvujících druhý stupeň základní školy. S využitím analýzy odborné dokumentace, strukturovaných rozhovorů s dětmi i jejich rodiči a pozorování byly sestaveny podrobné případové studie žáků. V rodinách byla realizována dlouhodobá pedagogická intervence. Ukázalo se, že důležitý vliv na vznik školní fobie má v rodině porucha vztahů, chybná výchovná strategie, nedostatek času na dítě, málo společných volnočasových aktivit. Ve škole fobické stavy souvisejí s negativním klimatem třídy, nedostatečným respektováním specifických potřeb žáka a oceňováním snahy, nízkou motivací a absencí dobrých přátel. Dlouhodobá práce s rodinou dokázala v různé míře tento nepříznivý stav zvrátit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info