Informace o publikaci

Měření indexu pracovní schopnosti u starších pracovníků v ČR

Autoři

PETROVOVÁ Markéta POKORNÝ Bohumil HLAĎO Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pracovní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova age management ; working ability; work ability index; WAI; older workers; labour care
Popis Východiska: Globálně probíhající stárnutí pracovní síly vyvolává výrazné ekonomické i sociální dopady. Jednou z efektivních intervencí, která by měla usnadňovat zaměstnancům aktivní výkon zaměstnání až do dosažení důchodového věku, je koncept pracovní schopnosti vyvinutý ve Finsku koncem 20. století. Jeho součástí je i objektivní měření pracovní schopnosti založené na indexu pracovní schopnosti WAI. Cíle: Vyhodnotit měření indexu WAI provedená dosud u pracovníků z České republiky a srovnat výsledky českého souboru s poznatky nizozemské studie z roku 2013. Postupy a metody: Výzkumným nástrojem byl dotazník pro měření indexu pracovních schopností Work Ability Index (WAI) v české verzi. Šetření se zúčastnilo 361 respondentů z šesti podniků a organizací z bankovnictví, státní správy, zdravotnictví, průmyslové sféry a skupina 60 nezaměstnaných. Sběr dat proběhl od září 2014 do února 2015. Data byla vyhodnocena v programu Statistica Cz 12. Výsledky: Průměrná hodnota WAI byla u výběrového souboru 39,4±7,03 a dosahovala vyšších než nizozemských referenčních hodnot. Statisticky bylo prokázáno, že muži dosahují vyššího WAI než ženy, WAI klesá s výší BMI a s počtem lékařem diagnostikovaných onemocnění. Statisticky významný vztah byl dále prokázán mezi WAI a typem vykonávané práce. Nebyla prokázána statisticky významná závislost WAI na věku respondentů. Závěry: Je třeba pokračovat v objektivizaci pracovní schopnosti českých zaměstnanců metodou stanovení indexu WAI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info