Informace o publikaci

Military training areas are refuges of endangered orthopterans

Název česky Vojenské výcvikové prostory jsou útočišti ohrožených druhů rovnokřídlých
Autoři

MARHOUL Pavel HOLUŠA Jaroslav VLK Robert

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vojenské aktivity generují časté a nepravidelné disturbance různého typu a intenzity následované sukcesí vedoucí k mozaice ekologických podmínek, které podporují jak vysokou druhovou rozmanitost, tak přítomnost biotopových specialistů, což bylo doloženo našim výzkumem, jehož výsledky prezentujeme ve stručné formě konferenčního příspěvku.