Informace o publikaci

Species protection of the Orthopteran insects in the Czech Republic

Název česky Druhová ochrana rovnokřídlých v České republice
Autoři

VLK Robert HOLUŠA Jaroslav KOČÁREK Petr MARHOUL Pavel

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pouze dva druhy rovnokřídlých jsou v současné době chráněny českým národním právem: Saga pedo jako kriticky ohrožený a Stenobothrus eurasius jako silně ohrožený druh. V reakci na to jsme připravili návrh na doplnění zmíněného seznamu zvláště chráněných živočichů o dalších 15 druhů rovnokřídlých. To bylo možné pouze na základě revize (2017) národního červeného seznamu rovnokřídlých zahrnujícího 40 druhů.