Informace o publikaci

Beryllium minerals from NYF intragranitic pegmatitesof the ultrapotassic Třebíč Pluton, Czech Republic

Název česky Minerály beryllia v intragranitických NYF pegmatitech třebíčského plutonu, Česká republika
Autoři

ZACHAŘ Adam NOVÁK Milan

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Intragranitické pegmatity variského ultrapotasického třebíčského plutonu obsahují primární minerály Be: beryl, fenakit a helvín; dále sekundární beryl, fenakit, bavenit, milarit a bazzit. Tyto minerální asociace byly zjištěny společně s amazonitem, Y+REE-Nb-Ta-Ti-oxidy a místy i kasiteritem a columbitem. Složení minerálů skupiby berylu je typické extrémně vysokými hodnotami alkálií (až 0,5 apfu), Mg (až 0,6 apfu) a Ca (až 0,3 apfu). Zejména v případě bazzitu je nutno uvažovat existenci nové minerální fáze o složení NaBe3MgScSi6O18. Komplexní asociace výše uvedených minerálů odrážejí několik odlišných hydrotermálních pochodů, které zasáhly prostředí pegmatitu i jeho okolí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info