Informace o publikaci

Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí

Autoři

LUKÁŠOVÁ Marcela

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V následujícím příspěvku bych Vám ráda představila téma trestní odpověd - nosti zastupitelů měst a obcí. V posledních letech je tato problematika pro - bírána odbornou i laickou veřejností stále častěji. Mnohdy zastupitelé ani nemají představu o důsledcích, které jejich jednání může zapříčinit. Ve svém příspěvku se proto věnuji obecně problematice trestní odpovědnosti zastu - pitelů, především rozebírám dva typické trestné činy, kterých se zastupitelé mohou dopustit. Následně podávám na danou problematiku judikaturní a statistický pohled. Vše završuji doporučeními zastupitelům, jak správně vykonávat jejich mandát, aby se vyvarovali trestněprávnímu postihu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info