Informace o publikaci

Vincent, Shelley, Amper aneb umělci nové generace

Autoři

ZIBNER Jan GALAJDOVÁ Dominika

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V souvislosti s rozvojem umělé inteligence se hojně diskutují její jednotlivé aspekty a zároveň její dopady do různých sfér života. Jednou z rovin, kde v současnosti probíhá tato diskuze, je i právo. Od otázek týkajících se odpovědnosti umělé inteligence, přes otázky týkající se duševního vlastnictví, po otázky statusové, se odborná i laická veřejnost zajímá, jaké dopady bude mít umělá inteligence coby technologie 21. století. S tímto úzce souvisí případná nutnost právní regulace umělé inteligence. Na prvním místě je však otázka, zda zde nastává potřeba zásahu zákonodárce a změny stávajícího právního řádu? Příspěvek se zaměřuje na jednu z dotčených oblastí, a to na oblast práva autorského a jeho současnou úpravu, přičemž zkoumá nutnost změny této úpravy právě v kontextu umělé inteligence. V současné době umělá inteligence demonstruje, že může vytvářet příběhy, obrazy i texty a melodie písní, kdy v mnoha případech jsou její výstupy téměř nerozeznatelné od výtvorů lidí. Právě podobnost s lidskými výtvory může mít důsledky na trh s uměním i na zaměstnanost v zábavním průmyslu. Nadto přístup k jednotlivým výtvorům umělé inteligence ze strany širokého okruhu uživatelů a jejich další užití není pevně zakotveno. Jednotlivé dopady do sféry autorského práva a souvisejících mimoprávních oblastí budou v příspěvku analyzovány a poslouží pro závěr, zda umělá inteligence skýtá výzvu pro autorské právo, na které by měla legislativa vhodně reagovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info