Informace o publikaci

Generativita v mladé dospělosti v kontextu hédonické a eudaimonické osobní pohody

Autoři

MILLOVÁ Katarína STRÝČKOVÁ Šárka

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
Klíčová slova generativita; mladá dospělost; osobní pohoda
Popis Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztah mezi generativitou a různými aspekty osobní pohody u lidí v mladé dospělosti. Vycházely jsme z McAdamsova a St. Aubinova modelu generativity, Dienerova konceptu subjektivní pohody a modelu psychologické pohody Ryffové. Soubor tvořilo 323 lidí (93 mužů; 18-40 let; průměrný věk 25,3 let), z nichž bylo 51 % studentů a 62 % v partnerském vztahu/manželství. Respondenti vyplnili online dotazníky týkající se generativního zájmu (LGS), generativního jednání (GBC), životní spokojenosti (SWLS) a psychologické pohody (PWB). Generativní zájem i jednání významně korelovaly s psychologickou pohodou i se životní spokojeností. Jako prediktory vysvětlovaly velkou část variability psychologické pohody i spokojenosti se životem (až 38 %). Mediační analýzou jsme zjistili, že vliv generativního zájmu i generativního jednání na životní spokojenost je významně mediován právě psychologickou pohodou.