Informace o publikaci

MikroRNA jako biomarkery odpovědi na léčbu sunitinibem u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin – pilotní studie

Autoři

KOVÁČOVÁ Júlia JURÁČEK Jaroslav POPRACH A. BÜCHLER T. KOPECKÝ J. FIALA O. SVOBODA Marek LOJOVÁ Martina SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/2018-supplementum1-1/mikrorna-jako-biomarkery-odpovedi-na-lecbu-sunitinibem-u-pacientu-s-metastatickym-karcinomem-ledvin-pilotni-studie-63678
Klíčová slova Carcinoma; Renal Cell; Kidney Neoplasms; metastatic renal
Popis Východiska: Karcinom ledviny tvoří 2–3 % všech zhoubných nádorů. Léčba metastatické formy tohoto onemocnění se opírá zejména o tyrozinkinázové inhibitory (TKI). Pro efektivní indikaci TKI je nevyhnutelná předpověď léčebné odpovědi pacientů. Cílem této práce proto bylo nezávislé ověření výsledků dosud publikovaných studií zabývajících se prediktivním potenciálem mikroRNA (miRNA). Materiál a metody: Zvolili jsme sedm nejvýznamnějších kandidátních miRNA a analyzovali jsme jejich expresi u 44 pacientů rozdělených do skupiny se špatnou a dobrou odpovědí na léčbu sunitinibem, rozdělených dle délky období do progrese. Vzorky nádorové tkáně jsme analyzovali metodou kvantitativní PCR za použití specifických sond TaqMan pro testované miRNA. Výsledky: Potvrdili jsme, že dvě miRNA jsou odlišně exprimovány u pacientů odpovídajících a neodpovídajících na léčbu sunitinibem. Ostatní analyzované miRNA neměly prediktivní potenciál. Závěr: Z dosud studovaných miRNA se nám podařilo potvrdit prediktivní potenciál u dvou studovaných miRNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info