Informace o publikaci

Vzdáleně monitorovaný trénink s využitím telemedicínské technologie - případová studie

Autoři

BAŤALÍK Ladislav HNATIAK Jakub VYSOKÝ Robert DOSBABA Filip

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace