Informace o publikaci

Cross-Country Mobility - The Impact and Evaluation of Geographic Factors

Název česky Průchodnost terénu - Vliv a vyhodnocení geografických faktorů
Autoři

RYBANSKÝ Marian

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha je zaměřena na geografickou analýzu komplexní průchodnosti terénu využívajíc silniční síť a terénní prvky s kalkulací vlivu sklonitosti reliéfu, mikroreliéfních forem, půd, vegetace, hydrografie, silnic, zastavěných ploch, meteorologických faktorů atd. V knize jsou zahrnuty výsledky analýz mobility pomocí matematických a statistických metod. V rámci výzkumné činnosti byly provedeny laboratorní a terénní testy a měření za účelem ověření použitých metod. Pro testy byly použity základní vojenská (kolová a pásová) vozidla a software ESRI pro vyhodnocení a kartografické zobrazení výsledků výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info