Informace o publikaci

Podpůrná opatření u žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v České republice

Autoři

DOLEŽALOVÁ Eva

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202018,%20vol.%207,%20n.%202.pdf
Klíčová slova inclusion; inclusive education; pupil with physical impairment; supportive measures; educational-psychological counseling services; special educational centre; family; school; support; special educator
Popis Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat stav a vybrané oblasti inkluzivní edukace žáků s tělesným postižením v kontextu podpůrných opatření. Na základě hlavního cíle byly stanoveny cíle parciální, které byly zaměřeny zejména na zjištění převažujícího stupně podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením na základních školách hlavního vzdělávacího proudu, určení nejčastěji se vyskytujícího typu tělesných postižení v inkluzivním prostředí základních škol a určení nejčastěji využívané oblasti podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením. Z daných cílů vycházely tři hypotézy, které byly ověřovány ve výzkumném šetření. Všechny stanovené hypotézy byly na základě získaných výsledků přijaty. K dosažení cíle výzkumného šetření byla využita kvantitativní metoda ve formě dotazníku vlastní konstrukce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info