Informace o publikaci

Úroveň interakcí mezi aktéry v destinaci: geografická blízkost jako hnací síla?

Autoři

NOVOTNÁ Markéta ŠULCOVÁ Iveta

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Destinace cestovního ruchu bývá definována jako geografický prostor, který si návštěvník vybírá jako svůj cíl cesty. Kromě pojetí destinace jako určitého prostoru existují k vymezení destinace ještě další přístupy, kdy je destinace považována za komplexní produkt, složitý socioekonomický systém nebo síť složenou z aktérů, mezi kterými existují formální i neformální vazby. Současné výzkumy tak často vycházejí z pojetí destinace coby komplexního systému, v němž dochází ke vzájemným interakcím mezi aktéry cestovního ruchu. Z toho důvodu má hodnocení interakcí zejména socioekonomický charakter. Problematika vzhledem k některým externím vlivům, ovlivňujícím chování aktérů, však vyžaduje i prostorovou perspektivou. Z analýzy kooperativních vazeb a interakcí vznikajících mezi aktéry cestovního ruchu v turisticky exponované oblasti Jeseníky vyplývá, že se zde uplatňuje předpoklad, podle kterého se u aktérů, kteří jsou si geograficky bližší, objevuje intenzivnější propojení. Při modelování sítě aktérů s využitím silového algoritmu ForceAltlas 2, kdy jsou k sobě přitahováni ti aktéři, mezi nimiž existují interakce, byla prokázána větší propojenost aktérů pocházejících ze stejných okresů v rámci destinace. Taktéž lze zpozorovat, že v oblastech, v nichž je větší předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu, jsou interakce mezi aktéry častější.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info