Informace o publikaci

Inhibice P-glykoproteinu dibenzocyklooktadienovými lignany z rostliny Schizandra chinensis

Autoři

DRABINOVÁ Martina SLANINA Jiří SLANINOVÁ Iva ČARNECKÁ Martina HUMPA Otakar

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Dibenzocyklooktadienové lignany jsou látky obsažené v rostlině Schizandra chinensis (Turcz.) Baill a v současné době je věnována velká pozornost jejich farmakologické aktivitě pro jejich potenciální terapeutické využití. Jednou z těchto sledovaných aktivit je inhibice P-glykoproteinu, ABC transportéru, který často způsobuje mnohočetnou lékovou rezistenci u nádorových onemocnění. Studovány byly strukturní požadavky na dibenzocyklooktadienové lignany pro inhibici P-glykoproteinu. Celkově bylo použito patnáct strukturně příbuzných lignanů, buď izolovaných z rostliny Schizandra chinensis (Turcz.) Baill nebo připravených jejich modifikací, včetně tří enantiomerů. Inhibice P-glykoproteinu byla kvantifikována pomocí analýzy akumulace doxorubicinu v buňkách myeloidní leukémie HL60/MDR, které vykazují zvýšenou expresi P-glykoproteinu. Lignany obnovily cytotoxický efekt doxorubicinu a předběžná analýza vztahu struktury a aktivity odhalila tři hlavní strukturní prvky zapojené do inhibice P-glykoproteinu. Pět nejefektivnějších dibenzocyklooktadienových lignanů obsahuje dva ze tří těchto strukturních prvků, žádný lignan ale neměl všechny tyto tři prvky současně. Momentálně je hledána metoda chemické modifikace vybraných lignanů za účelem přípravy aktivního analogu, který by ve své struktuře obsahoval všechny strukturní prvky důležité pro inhibici P-glykoproteinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info