Informace o publikaci

Motivační funkce minimální mzdy: případová studie České republiky

Autoři

SCHULZ Jaroslav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Fórum sociální politiky
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova Minimum Wage;motivation function;social benefits;incentives to work;participation tax rate;TAXBEN alternative;Czech Republic
Popis Článek pojednává o motivační funkci minimální mzdy v podmínkách současné legislativy České republiky, a to v kontextu daně z příjmů a vybraných sociálních dávek. Důraz je kladen na dávky v oblasti bydlení, které jsou významným prvkem současného sociálního systému, což koresponduje s významností nákladů na bydlení pro domácnosti. Základním cílem je posoudit, zda je současná výše minimální mzdy motivující pro typizované domácnosti aktivně se zapojit na trhu práce v rámci standardního pracovního poměru. Studie je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti, jejichž odměna za práci se pohybuje na úrovní minimální mzdy. Cíl práce je zkoumán výpočtem čistých disponibilních příjmů jednotlivých typů domácností v závislosti na jejich pracovním zařazení. Závěry simulací jednoznačně poukazují na to, že minimální mzda obecně není pro domácnosti motivujícím faktorem. Relativně největší stimul poskytuje, díky štědrým daňovým bonusům, domácnostem s dětmi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info